ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 3 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65
การประเมินวPA
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65
????ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา ได้รับผลการประเมิน ในระดับ AA (คะแนน ITA 98.44)????
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
????ขอแสดงความยินดี แก่ นางสาวสุภัค เนียมจันทร์ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาดวิทยา จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเด็กและเยาวชน ดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๖ และเป็นตัวแทนเพื่อแข่งขันในระดับประเทศต่อไป????
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุชัญญา ปรียานนท์ รับรางวัลเสมาพิทักษ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 65
โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 65
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันอุบัติเหตุให้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
เข้าร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โพสเมื่อ : 05 ส.ค. 65
#ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งยามเช้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 65
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษาประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
กิจกรรม "หิ้วปิ่นโตไปวัด" ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
#ค่ายปลูกฝันปันโอกาส ครั้งที่ 9
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านลาดวิทยาได้รับการรับรองการประกันคุณภาพภายนอก(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) จาก สมศ.
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
คนเก่งโรงเรียนบ้านลาดวิทยา ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย Thai Science Camp ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 14
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
โรงเรียนบ้านลาดวิทยา
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
การติดตาม ตรวจสอบ และนิเทศก์การจัดการศึกษา (กตปน.)
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65